Voorwoord

Geachte ouders/verzorgers,
Dit is onze schoolgids. De schoolgids bestaat uit 3 aparte delen:

 • een A-gedeelte
 • een B-gedeelte
 • een C-gedeelte

Het A-gedeelte

 • Voorwoord
 • De school
 • Waar we voor staan
 • Wie het doen
 • De leerlingen
 • De ouders

Het B-gedeelte

 • B1.    Lestijden
 • B2.    Vakantie-,  en studiedagen
 • B3.    Vakken en methodes
 • B4.    Uren overzicht
 • B5.    Verdeling van de groepen
 • B6.    Overige functies
 • B7    Namen en adressen

Het C-gedeelte bijlages, kengetallen en plannen

Onze schoolgids geeft aan wat ouders van de Plakkenberg mogen verwachten en welke verwachtingen de school van de ouders heeft. De Plakkenberg wil een veilige en plezierige plek zijn voor uw kind om te spelen, te leren en te leven. Door een goede organisatie en een optimale samenwerking hopen we met zijn allen die veilige plaats voor de kinderen te creëren en te waarborgen. Hiermee willen wij bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan van uw kind.
Wij hopen dat deze schoolgids u een goede indruk van de Plakkenberg geeft en een reden voor u zal zijn tot een nadere kennismaking met ons. 
Met bovenstaand is aangegeven dat de schoolgids bedoeld is voor ouders van toekomstige schoolgaande kinderen, maar daarnaast is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu al kinderen op onze school hebben. Daar waar we in de schoolgids spreken over ouders bedoelen we steeds ouders/verzorgers.

Aanvullende informatie over schoolactiviteiten en actuele ontwikkelingen ontvangt u via onze nieuwsbrief, De Plakband, die maandelijks verschijnt en ook te raadplegen is op onze website www.deplakkenberg.nl.

We hebben vanzelfsprekend geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Mocht u in deze gids geen antwoord kunnen vinden op uw vraag, aarzel dan niet om even binnen te lopen bij de directie en uw vraag te stellen. 
Veel leesplezier gewenst en natuurlijk is iedereen van harte welkom op school voor een toelichting.
Namens het team, medezeggenschapsraad en bestuur van basisschool de Plakkenberg,

Directie de Plakkenberg Silvolde
Sept 2023

Verder praten?
Kom gerust eens langs om verder te praten.
Wij nemen u graag mee in ons verhaal.
Tel: 0315-324236

Populaire artikelen