Wat doet de OR?


De Plakkenberg vindt betrokkenheid van ouders zeer belangrijk. Geen school kan zonder de hulp van ouders. Heel veel activiteiten zouden anders niet door kunnen gaan. De ouderraad, die bestaat uit een groep enthousiaste ouders, heeft hierin een belangrijke taak. Zij zorgen er mede voor, dat er activiteiten georganiseerd kunnen worden op De Plakkenberg.

Zes keer per jaar wordt er een vergadering gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden activiteiten besproken en geëvalueerd, nieuwe ideeën bedacht en informatie uitgewisseld tussen school en oudervereniging. Zo wordt geprobeerd een optimale samenwerking tot stand te brengen tussen ouderraad en het schoolteam.

Elk project of andere activiteit kent z’n eigen organisatiegroep. Zo proberen we samen leuke en vernieuwende activiteiten voor de kinderen op te zetten. De activiteiten waarbij de ouderraad betrokken is zijn het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, paasviering, koningsdag, de avond4daagse en de schoolfotograaf. Ook zijn we betrokken bij het schoolreisje dat 1x per 2 jaar plaatsvindt, het andere jaar wordt er een schoolfeest georganiseerd. Verder denken wij ook mee met zaken zoals een leuk schoolplein voor de kinderen.