De klachtenregeling

In geval van een klacht neemt u contact op met de leerkracht, de betreffende bouwcoördinator of de directeur. Onafhankelijk daarvan kunt u zich wenden tot één de door het schoolbestuur aangestelde vertrouwenscontactpersonen.

Dit zijn:
namens de ouders:
mevr. Bernadet Liebrand, Jachtlaan 5, 7064 J Silvolde, 06-40073622 (ouder)
namens het team:
mevr. Rita Willemsen, Spijkmanstraat 67, 7009 HR Doetinchem, 0314-361211/06-13665148 (leerkracht)

Daarnaast kunt u met uw klacht terecht bij een extern vertrouwenspersoon. Zij/hij gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zij/hij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Tevens begeleidt ze desgewenst bij de melding bij de klachtencommissie en de verdere procedure.

Deze klachtencommissie bepaalt of de klacht ontvankelijk en gegrond is en brengt advies uit aan het schoolbestuur.

De externe vertrouwenspersoon is:
Mevr. Yvonne Kamsma, IJsselgroep, Bachlaan 11, 7000 AG Doetinchem, 0314-374141.

Zowel de vertrouwenscontactpersoon, als de externe vertrouwenspersoon en de klachtencommissies zijn verplicht tot geheimhouding. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Overige adressen:
- Kindertelefoon: 0800-0432
- Informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs: 0800-5010
- Advies-, en meldpunt kindermishandeling (o.m. vertrouwensarts): 0900-1231230
- Advies-, en meldpunt kindermishandeling Gelderland, Arnhemsestraatweg 352, 6881 NK Velp, 026-4424222
De Katholieke Stichting voor Basisonderwijs Silvolde waaronder de Plakkenberg valt is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor katholiek onderwijs.

Zie hiervoor onderstaande adresgegevens


Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)
F 070-3020836
E
info@geschillencies-klachtencies.nl


Geschillen- en bezwarencommissies voor het katholiek onderwijs
Postbus 82324

2508 EH Den Haag
T 070-3457097 (van 9.00 tot 12.00 uur)
F 070-3020836
E
info@geschillencies-klachtencies.nl

 

 


Mr. Antoinette
Cluitmans-Souren
algemeen secretaris


Mr. Hessel Nentjes
adjunct-secretaris


Mw. Andjena
Khedoe-Soerdjbali
medewerker juridische ondersteuning

       
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT