De klachtenregeling


In geval van een klacht neemt u contact op met de leerkracht, de betreffende bouwcoördinator of de directeur. Onafhankelijk daarvan kunt u zich wenden tot één de door het schoolbestuur aangestelde vertrouwenscontactpersonen.

Dit zijn:
namens de ouders:
mevr. Chantal Kroon, mailadres vcp@plakkenberg.nl (ouder)

namens het team:
mevr. Rita Willemsen, rita.willemsen@plakkenberg.nl, 0315-324236 (leerkracht)

Daarnaast kunt u met uw klacht terecht bij een extern vertrouwenspersoon. Zij/hij gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zij/hij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Tevens begeleidt ze desgewenst bij de melding bij de klachtencommissie en de verdere procedure.

Deze klachtencommissie bepaalt of de klacht ontvankelijk en gegrond is en brengt advies uit aan het schoolbestuur.

De externe vertrouwenspersoon is:
Mevr. Yvonne Kamsma,
yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl
Tel. 06 1400 1672

Overige adressen

- Kindertelefoon: 0800-0432
- Informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs: 0800-5010
- Veilig Thuis 0800-2000
- Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland
Linie 556, 7325 DZ Apeldoorn, 088-5001155

De Katholieke Stichting voor Basisonderwijs Silvolde waaronder de Plakkenberg valt is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor katholiek onderwijs.

Zie hiervoor onderstaande adresgegevens

Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: 070-3861697
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl