Wie zitten er in de OR


Onze ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Desireé Lubbers (voorzitter), Ellen Kempers (secretaris), Tineke Burgers (penningmeester), Laura Wentink, Cemile Taskaldiran, Charlotte de Berk, Wendy Essink, Anne Sprenkelder, Ted Gries, Martine Nijenhuis, Geertjan te Poele, Roy Liebrand, Chantal Berendsen, Annemarie Weening,

Vanuit het team ondersteunt Sander Gries de ouderraad.

Voor het organiseren van de activiteiten wordt per leerling jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 32 gevraagd.

De ouderraad is een oudervereniging met eigen statuten. In de maand september brengt de ouderraad een jaarverslag uit van haar activiteiten. Ook vindt dan de verantwoording van de besteding van de gelden plaats, middels het financieel jaarverslag. Dit gaat van schooljaar tot schooljaar.