Wie zitten er in de OR


Onze ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Anne Sprenkelder (voorzitter), Ellen Kempers (secretaris), Tineke Burgers (penningmeester), Ine Wolffenbuttel, Charlotte de Berk, Wendy Essink, Anke Laurensse, Desireé Lubbers, Ted Gries, Martine Nijenhuis, Geertjan te Poele, Roy Liebrand, Chantal Berendsen, Annemarie Weening,

Vanuit het team ondersteunt Sander Gries de ouderraad.

Voor het organiseren van de activiteiten wordt per leerling jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 30 gevraagd.

De ouderraad is een oudervereniging met eigen statuten. In de maand juni brengt de ouderraad een jaarverslag uit van haar activiteiten. Ook vindt dan de verantwoording van de besteding van de gelden plaats, middels het financieel jaarverslag. Dit gaat van schooljaar tot schooljaar.