De Plakkenberg als opleidingsschool


De Plakkenberg neemt actief deel aan het partnerschap 'Opleiden in de school' Oost-Gelderland. Binnen dit verband hebben 18 besturen en Iselinge Hogeschool (lerarenopleiding PO) afspraken gemaakt om studenten van de hogeschool op te leiden en te begeleiden tot basis bekwame leerkrachten. Studenten leren op de hogeschool en in de beroepspraktijk. Op de basisschool worden zij ondersteund door mentoren en schoolopleider. De schoolopleider is geschoold en gecertificeerd om mentoren te ondersteunen en om studenten te beoordelen. Via onderstaande link is meer te lezen over 'Opleiden in de school' https://www.iselinge.nl/Opleiden-in-School.

Daarnaast is er de samenwerking met het Graafschap College. Studenten van o.a. de opleidingen voor pedagogisch medewerker, onderwijsassistent, sport en bewegen werken aan hun beroepspraktijk in onze school. Ook zijn er contacten met andere hogescholen zoals de HAN, opleiding Pedagogiek.

De studenten op de Plakkenberg werken binnen de opleidingsschool in een zogeheten leerteam. Studenten uit verschillende fasen van hun opleiding werken individueel en gezamenlijk aan thema's binnen de opleidingsschool. Opleiden in School staat dan ook voor het uitwisselen van kennis en innovatie. Een win-win situatie voor studenten, scholen en leerkrachten.


Contact met de opleider Joline Oosterbaan Klik hier