Hallo, wij zijn de leerlingenraad.

Wie zitten er in de leerlingenraad schooljaar 2021-2022:

Tara de Berk  (groep 5/6b)
Mila Hagen  (groep 6a)
Siem Immink  (groep 7a)
Reza van Wijk (groep 7b)
Merle Bleumer (groep 8a)
Dieke de Beijer (groep 8b)
We worden begeleid door meester Danny.

Wat is een leerlingenraad?

In een leerlingenraad zitten kinderen uit groep 6 t/m 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Dat betekent dat zij de belangrijke taak hebben erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken bespreken we in vergaderingen van de leerlingenraad.

 

Wat doen we in de leerlingenraad?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de Plakkenberg zich nog verbeteren kan. Maar hoe maak je die ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd?

De leerlingenraad denkt mee met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen in de klas. Met een groep staan we sterker dan alleen. Dit hebben we al gedaan:

§  We maken plannen voor het schoolplein

§  We gebruiken de ideeën die we in onze klas verzamelen

§  We komen 1 of 2 keer per maand samen om dingen die in de klas besproken zijn te bespreken

§  We geven de meesters en juffen gevraagd en ongevraagd advies

 

 

Leerlingenraad – Zo maken we samen een school voor en door kinderen

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT