Nieuwe leerling


Het kiezen van een basisschool is een serieuze aangelegenheid. U wilt het beste voor uw kind en wij begrijpen dat als geen ander. Met onze jarenlange ervaring begeleiden wij u om de juiste plek voor uw kind te vinden. In het kennismakingsgesprek vertellen wij u over onze school en kunt u uw vragen stellen. 
Vanaf het moment dat het kind 3 jaar is kan het worden aangemeld. Ouders die zich oriënteren op een basisschool zijn van harte welkom om nader kennis te maken 

met de Plakkenberg. Een kennismakingsgesprek met rondleiding is geheel vrijblijvend. We vertellen u graag hoe wij ons onderwijs verzorgen.

De Plakkenberg is een school die 
 openstaat voor alle ouders en leerlingen. Mocht de keus op de Plakkenberg vallen dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt om het kind of de kinderen in te schrijven.   


Samen met u als ouders kijken we of de Plakkenberg de geschikte school is voor uw kind en vullen we het intakeformulier en toestemmingsformulier samen met u in. Het inschrijfformulier krijgt u mee naar huis. De leerling wordt ingeschreven na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.  

 

 

Vier jaar

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Uw kind is weliswaar nog niet leerplichtig, maar wij adviseren in verband met de continuïteit van het onderwijs uw kind wel op school onderwijs te laten volgen. In overleg met school wordt het startmoment bepaald.  

 

 

 

 

Vijf jaar

De leerplicht begint formeel op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden.

Veranderen van school
Als het gaat om een verhuizing, wordt, na toestemming van ouders, door de intern begeleiders contact opgenomen met de vorige school. Aan de hand van de verkregen informatie wordt bekeken of de Plakkenberg een passende onderwijsplek is voor het kind

 

 

 

We nodigen u uit om een afspraak te maken. U kunt bellen met 0315-324236 of het contactformulier op de website invullen.