Wie zitten er in de MR?

De MR op de Plakkenberg bestaat uit 6 personen. Daarvan zijn 3 leden door en uit het personeel gekozen (teamgeleding). De andere 3 zijn gekozen door en uit de ouders-/verzorgers (oudergeleding). Een MR-lid heeft zitting voor maximaal 3 jaar en is daarna herkiesbaar.
De MR van de Plakkenberg is gevormd door de volgende leden:

 

Ouders:

Don Hendriksen
Ellis Stevens (voorzitter)
Nurcan Sahin

Anne Sprenkelder (aspirant-lid)
 

Personeel:

Wilma Elsman
Danny Winters (secretaris)
Rita Willemsen (tijdelijk vervangen door Helma ten Broeke)