Wie zitten er in de MR?

De MR op de Plakkenberg bestaat uit 6 personen. Daarvan zijn 3 leden door en uit het personeel gekozen (teamgeleding). De andere 3 zijn gekozen door en uit de ouders-/verzorgers (oudergeleding). Een MR-lid heeft zitting voor maximaal 3 jaar en is daarna herkiesbaar.
De MR van de Plakkenberg is gevormd door de volgende leden:

Ouders:
Don Hendriksen 
Ellis Stevens    
Nurcan Sahin

Personeel: 
Helma ten Broeke
Danny Winters
Rita Willemsen

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT