Gezonde schoolOnze school heeft het Vignet Gezonde School behaald. Met het Vignet Gezonde School laten we zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundige. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat.

Zo zorgen we voor een actieve en gezonde leerling, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het deelcertificaat 'Welbevinden en Sociale Veiligheid'. Hiervoor gebruiken we schoolbreed het lesprogramma 'KWINK' en een themaweek 'antipesten'. Voor de groepen 7 en 8 ook nog de 'Dag van Respect' en de week van de 'Mediawijsheid'. Ook wordt jaarlijks het sociaal-emotioneel volgmodel en de veiligheidsmonitor ingevuld en om de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij leerlingen, ouders en team.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl