Ouders op de Plakkenberg


Voor wat betreft onze contacten met ouders hebben we ons de volgende doelen gesteld:

  1. De Plakkenberg betrekt de ouders bij schoolactiviteiten.
  2. De Plakkenberg stelt zich op de hoogte van de opvattingen en de verwachtingen van de ouders
  3. over het onderwijs en houdt daar rekening mee.
  4. De schoolgids informeert de ouders over de kenmerken van onze school.
  5. De Plakkenberg informeert ouders over de actuele gang van zaken op school.
  6. De leraren laten zich informeren over de opvattingen en bevindingen van de ouders over de ontwikkeling van hun kind op school en thuis.
  7. De Plakkenberg informeert de ouders regelmatig over de voortgang van hun kind.
  8. De leraren stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie.
  9. De directie/de leraren staan optimaal open voor spontane communicatie.