De Plakkenberg als opleidingsschool

In een opleidingsschool lopen studenten uit verschillende jaarlagen en opleidingsvarianten stage. De school is er speciaal op voorbereid. In een opleidingsschool is een opleider in de school voor zowel de mentoren als studenten de aanspreekpersoon. Vanuit de opleiding is er een studieloopbaanbegeleider die gekoppeld is aan de opleidingsschool en daar ook komt om in gesprek te gaan, intervisie te leiden of om de ontwikkeling van studenten te bespreken en beoordelen. 

Opleiden in school versterkt de aansluiting tussen ontwikkelingen binnen scholen en het opleiden. Niet alleen studenten worden er opgeleid, maar ook het zittende personeel. De school geeft aan dat ze actief werken aan de ontwikkeling van de school en de ontwikkeling van mensen. In een opleidingsschool wordt gewerkt aan een schoolontwikkelthema. In het thema vinden de partners elkaar. Er wordt samen literatuuronderzoek uitgevoerd, nieuwe dingen uitgeprobeerd en op basis van praktijkonderzoek worden conclusies getrokken. Doel is dat het onderwijs er beter van wordt.

Het landelijk ontwikkelproject 'Opleiden in de school' werd gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Zowel studenten, leerkrachten als opleiders zijn erg enthousiast over de innovatieve projecten die momenteel worden uitgevoerd. Een samenwerking met resultaat!

Contact met de opleidster Joline Oosterbaan Klik hier

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT