Ouderraad 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de
“Oudervereniging de Plakkenberg”
op maandag 13 november 2017 om 20.00 uurBeste ouders / verzorgers,

Op maandag 13 november houden wij een Algemene Ledenvergadering voor alle leden van de oudervereniging. U bent hiervan automatisch lid.

De ouderraad organiseert tal van activiteiten (denk aan Sinterklaas, schoolreisje, carnaval) in samenwerking met het team van “de Plakkenberg”. Deze activiteiten worden mede gefinancierd uit de contributie. Tijdens deze avond geven wij u inzicht in het gevoerde beleid en de financiën van de oudervereniging over schooljaar 2016 - 2017. Het biedt u tevens de mogelijkheid kennis te maken met de bestuursleden.

De Algemene Ledenvergadering start om 20.00 uur. Om 19.45 uur staat de koffie klaar!
Deze vergadering duurt tot ongeveer 20.45 uur.

U vindt het digitale jaarverslag in de bijlage.
Tijdens de algemene ledenvergadering is een papieren versie van het jaarverslag aanwezig.

De ouderraad


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoordstrook:

Naam _________________________________________
Kinderen in groep _________________________________________
Email adres _________________________________________

Komt met …………. personen naar de Algemene Ledenvergadering.

Dit strookje graag z.s.m. maar uiterlijk 10 november deponeren in de rode brievenbus van de
ouderraad (OR). Deze vindt u in de hal van de hoofdingang.
Ook kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar Ouderraad@plakkenberg.nl 
 


Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen en goedkeuren notulen van de vergadering van maandag 14 november 2016
3. Jaarverslag 2016 - 2017
4. Verslag kascommissie
5. Financieel overzicht 2016 - 2017 / begroting 2017 - 2018
6. Benoeming kascommissie
7. Verkiezing bestuur Oudervereniging:

- Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
- Debby Knikkink
- Anouk Roes
- Anne-Marie van Aken

- Op verzoek van de Ouderraad hebben zich kandidaat gesteld:
- Sonja de Redelijkheid
- Saskia ter Horst
- Alle overige bestuursleden zijn herkiesbaar

8. Rondvraag/ gelegenheid tot het stellen van vragen of het doen van suggesties
9. Sluiting 
 
Klik hieronder voor de afdrukversie
2017-10-30 Uitnodiging Algemene ledenvergadering Oudervereniging de Plakkenberg.pdf

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl