Hallo allemaal,

Mijn naam is Isa Aalders en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Ulft samen met mijn ouders en broertje. Ik ben eerstejaars student aan de HAN in Nijmegen. Ik volg de opleiding pedagogiek. Aankomend schooljaar mag ik op de donderdag samen met de intern begeleider meelopen. Mijn hobby’s zijn voetballen en wandelen met onze hond. Ik kijk er naar uit om stage te komen lopen en hoop dat ik veel kan leren van jullie.

Groetjes Isa Aalders
Hallo,

Mijn naam is Yvonne Vinkenvleugel en samen met mijn man Vincent en onze jongste zoon Hidde woon ik in Ulft. Onze andere twee kinderen (Sietse en Danniek) wonen niet meer thuis maar elders in Nederland. Sinds 2009 ben ik werkzaam in het speciaal onderwijs. Eerst als onderwijsassistent, maar sinds maart 2019 ben ik Leerkracht In Opleiding in een groep van zeven kinderen met een ernstige meervoudige beperking, op Mariëndael in Doetinchem.  In 2018 ben ik afgestudeerd aan de HAN als pedagoog, maar nu wil ik ook graag mijn lesbevoegdheid gaan halen. Dit doe ik via het zij-instroomtraject op de PABO aan het Iselinge in Doetinchem. Mijn stage-uren in het reguliere onderwijs mag ik lopen op de Plakkenberg. Vorig schooljaar heb ik dit gedaan in groep 3a, bij juf Tanja. Dit schooljaar start ik in groep 5-6 bij juf Helma en vanaf februari waarschijnlijk in groep 7-8. Zo krijg ik de kans om ook in het reguliere onderwijs ervaring op te doen. Misschien zult u in de loop van de tijd gaan merken dat uw kind enkele gebaren kent, op Mariëndael ondersteunen we onze gesproken taal vaak met gebaren en voor mij is dit een automatisme geworden. Ik praat meestal met mijn hele lichaam en leg de kinderen dan soms ook uit wat het gebaar betekent. Ik vind het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat en zich gehoord en gezien voelt door mij als juf. Dat het zijn/ haar talenten kan en mag benutten in welke vorm dan ook. We gaan er samen een gezellige en leerzame tijd van maken!

Tot ziens, Yvonne Vinkenvleugel.