Betreft ondersteuning groepsgrootte groepen 1 en 2

Betreft:  ondersteuning groepsgrootte groepen 1-2 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Gedurende het hele schooljaar volgt het managementteam o.a. de ‘instroomcijfers’ binnen de school. Om een verantwoord besluit te kunnen nemen voor wat betreft extra ondersteuning in het kader van ‘groepsgrootte’ in relatie tot ‘onderwijskwaliteit’ in de groepen 1-2 is er gedurende het schooljaar meer informatie nodig, o.a. hoe de financiële ontwikkelingen verlopen. Op dit moment hebben wij de benodigde informatie duidelijk in beeld. 
 
Vanaf maandag 25 maart creëren wij tot aan de zomervakantie ‘extra handen’ ter ondersteuning in de kleuterbouw.  Op maandag en dinsdag de gehele dag en op woensdagochtend is er een extra leerkracht aanwezig in de kleuterbouw ter ondersteuning en het mogelijk maken van het werken in specifieke onderwijssituaties. 
 
De volgende leerkrachten dragen zorg voor deze extra ondersteuning: Hamiyet Sahin:  maandag en dinsdag  Bianca Berghuis: woensdagochtend 
 
Heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij de coördinator onderbouw, Myra Willemsen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jurgen Huls Directeur/bestuurder 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl